Python@TW: 會眾| IRC| Planet| 郵件列表| 聯絡我們

HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedInstallation

Hur du kan installera din egen MoinMoin Wiki

Den här sidan beskriver installationsproceduren för MoinMoin version 0.11 och senare. I nästa avdelning finns det en lista med installationsscenarion från verkliga världen som hjälper dig att förstå hur instruktionerna kan appliceras i olika miljöer. Om du redan har en wiki och vill uppgradera till version 0.11, se HjälpMedUppgradering.

/GrundläggandeInstallation förklarar "setup.py"-steget av installationen i mer detalj. Detta är giltligt för alla scenarion och du ska läsa den innan du försöker med en verklig installation.

/FelSökning hjälper med fixandet av olika generella problem som du kan få. Dessa gäller också för alla installationsmiljöer.

Efter att du har lyckats göra en installation, bör du läsa om konfigurering och andra tillval som du som wikiadministrator kan göra. HjälpMedAdministration har sidor som täcker de ämnena. Specifikt ger sidona HjälpMedAnpassning och HjälpMedUppdatering information gällande uppsättning av wiki och underhåll. MoinMoinWinCvs och MoinMoinUnixCvs beskriver hur du kan använda den nyaste utvecklingsversionen från SourceForge CVS-biblioteket.

Några exempelinstallationsscenarion

Följande undersidor ger dig konkreta exempel på hur du kan göra installationen i olika datormiljöer och visar vilka kommandon du ska använda och vad de gär. Det är start rekommenderat att du först läser den allmänna informationen om installation (speciellt nästa sektion på den här sidan) innan du väljer det installationsscenario som bäst passar den användning av MoinMoin som du har tänkt dig.

Linux:

Windows:

Macintosh: