Python@TW: 會眾| IRC| Planet| 郵件列表| 聯絡我們

WikiIme je beseda, zlepljena iz skupine besed brez presledkov (vsaka podbeseda se mora začeti v veliko začetnico), npr. SistemskeInformacijeVsl. WikiImena samodejno postanejo povezave do strani WikiIme. Velike in male črke so določene z nastavitvijo konfiguracije viki programa. Privzete nastavitve delujejo za UTF-8 znake (številke se obranavajo kot male črke).

Ko izberete poudarjeni naslov strani (kot WikiIme na tej strani), se pokaže seznam vseh strani, ki kažejo na to stran. To deluje celo na straneh, ki še ne obstajajo.

Vprašaj (?) pred povezavo ali pa povezava obarvana sivo pomeni, da stran še ne obstaja. S izbiro vprašaja (?) ali pa imena te neobstoječe strani vstopite na privzeto stran za usvarjanje, kjer lahko tvorite tisto stran (npr. TaStranResNeObstaja). Seznam vseh strani, ki še ne obstajajo a na njih kažejo druge strani, se nahaja na IskaneStrani.

Uiti WikiImenu, torej če hočete napisati besedo WikiIme brez povezave, to lahko dosežemo na tri načine:

/!\ Na nekaterih vikijih povezava na stran ZadnjeSpremembe lahko pomeni isto kot naslednja povezava: zadnjespremembe. To je še posebej opazno na operacijskih sistemih Windows ali Mac OS X, saj ne ločujejo med velikimi in malimi črkami.