Python@TW: 會眾| IRC| Planet| 郵件列表| 聯絡我們

#pragma section-numbers off
#acl All:admin,read,write,delete,revert
#language en

Denne side tilstræber at anvende hvert understøttet opmærkningselement mindst een gang.

'''Liste'''
[[TableOfContents(2)]]

Liste

= Overskrifter =
== Overskrift 2 ==
=== Overskift 3 ===
==== Overskrift 4 ====
===== Overskrift 5 =====

Overskrifter

Overskrift 2

Overskrift 3

Overskrift 4

Overskrift 5

Skriftsnit

Normal tekt, ''kursiv'', '''fed''', __understreget__, ,,sænket,,, ^løftet^, `skrivemaskine` og {{{skrivemaskine

, overstreget.}}}

Normal tekst, kursiv, fed, understreget, sænket, løftet, skrivemaskine og skrivemaskine, overstreget.

Syntaksfremhævelse

Smileys

標記 顯示 標記 顯示 標記 顯示 標記 顯示
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Henvisninger/lænker

Interne

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TekstFormatting
 * MoinMoin/InstallDocs
 * ../InstallDocs
 * /UnderSide
 * Self:InterWiki

[#ankernavn Ankerlænke]

Ankerlænke

Externe

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki side om MeatBall]
 * [file:///servernavn/fuld/sti/til/dokumentet/dokument%20med%20mellemrum.txt Klik her for at læse filename with spaces.txt]
 * brugernavn@example.com

Undgåelse af WikiNavne

Wiki''''''Navn
Wiki``Navn

WikiNavn WikiNavn

Indrykning

 Dette er indrykket
 Endnu mere

Unummereret liste

 * emne 1

 * emne 2, med afstand
 * emne 3
  * emne 3.1

Nummereret liste

 1. emne 1
  i. emne 1
  i. emne 2
 1. emne 1
  1. emne 1
  2. emne 2

 1. emne 2
  a. emne 1
  a. emne 2
 1. emne 2
  1. emne 1
  2. emne 2

Beskrivelser + definitioner

 Udtryk:: Beskrivelse
 Mærkat:: Definition
Udtryk
Beskrivelse
Mærkat
Definition

Kodevisning

{{{
linje 1
  indrykket 4 tegn
} } } 

Tabeller

Generel tabel-opstilling og HTML-lignende valg

 ||||||<tablewidth="80%">'''Overskrift'''||
 ||celle 1||celle2||celle 3||
 ||<rowspan=2> stræk over rækker||||<bgcolor='#E0E0FF'> stræk over 2 kolonner||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">celle2||celle 3||

Cellevidde

 || smal ||<:99%> bred ||

Stræk over rækker og kolonner

 ||<|2> 2 rækker || række 1 ||
 || række 2 ||
 ||<-2> række 3 over 2 kolonner ||

Justering

 ||<(> venstre ||<^|3> top ||<v|3> bund ||
 ||<:> centreret ||
 ||<)> højre ||

Farver

 ||<#FF8080> rød ||<#80FF80> grøn ||<#8080FF> blå ||

CSV Tabeller

Semikolon-separerede data (se rå tekst):

Kol1 Kol3 Kol4
1 3 4
a c d

Komma-separerede data (se rå tekst):

Kol1 Kol2 Kol3 Kol4
1 2 3 4
a b c d

Vandrette streger

--- (ikke en vandret streg)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (ikke tykkere end 10)

--- (ikke en vandret streg)









(ikke tykkere end 10)

Makroer

[[Anchor(ankernavn)]]
'''[[PageCount]]''' sider
[[RandomPage]]

17440 sider PagalbaMoinWikiSintaksės