Python@TW: 會眾| IRC| Planet| 郵件列表| 聯絡我們

Bu sayfa, MoinMoin'in söz dizim kurallarını kısaca açıklamayı amaçlar. Önce harfi harfine söz dizim şekillerini gösterir, onun hemen altında bu söz dizimin wiki motoru tarafından nasıl gösterildiği görülebilir. Ek olarak bazı kısımlarda ilgili konu hakkında daha geniş bilgi edinebileceğiniz yardım sayfalarına bağlantılar vermekte. Lütfen bazı özelliklerin sizin ayarlarınıza bağlı olduğunu unutmayın.

İçerik Tablosu

'''İçindekiler''' (2. seviyeye kadar)
[[TableOfContents(2)]]

İçindekiler (2. seviyeye kadar)

Başlıklar

bkz: HelpOnHeadlines

= 1. Seviye Başlık =
== 2. Seviye Başlık ==
=== 3. Seviye Başlık ===
==== 4. Seviye Başlık ====
===== 5. Seviye Başlık =====

1. Seviye Başlık

2. Seviye Başlık

3. Seviye Başlık

4. Seviye Başlık

5. Seviye Başlık

Yazı Biçimlendirme

bkz: HelpOnFormatting

 * ''yana yatık (italik)''
 * '''kalın'''
 * '''''kalın italik'''''
 * `düz yazı`
 * {{{kaynak kodu

}}}

Bağlantılar

bkz: HelpOnLinking

İç Bağlantılar

 * AnaSayfa
 * [[AnaSayfa]]
 * HelpOnEditing/SubPages
 * /AltSayfa
 * ../ÜstSayfa
 * [[Anasayfa|İsimlendirilmiş Bağlantı]]
 * [[#çapaismi]]
 * [[#çapaismi|açıklama]]
 * [[SayfaAdı#çapaismi]]
 * [[SayfaAdı#çapaismi|açıklama]]
 * [[attachment:dosyaismi.txt]]

Dış Bağlantılar

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]]
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/|MoinMoin Wiki]]
 * [[http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png]]
 * {{http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png}}
 * [[http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png|moinmoin.png]]
 * MeatBall:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * [[MeatBall:InterWiki|InterWiki page on MeatBall]]
 * [[file://///servername/share/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt|link to file filename with spaces.txt]]
 * kullanıcı@example.com

Otomatik Bağlantıları Geçersiz Kılma veya Sınırlama

 * Wiki''''''Adı
 * Wiki``Adı
 * !WikiAdı
 * WikiAdı''''''s
 * WikiAdı``s
 * `http://www.example.com`
 * [[http://www.example.com/]]bundan_sonra_bağlantı_yok

Girintiler

 Girintili yazı
 İkinci seviye girintili yazı

Listeler

bkz: HelpOnLists

Düzensiz Listeler

 * öge 1

 * öge 2 (boşluktan önce)
 * öge 2.1
  * öge 2.1.1
 * öge 3
 . öge 3.1 (madde imi olmadan)
 . öge 4 (madde imi olmadan)
 * öge 4.1
  . öge 4.1.1 (madde imi olmadan)

Düzenli Listeler

Numaralandırılmış

 1. öge 1
  1. öge 1.1
  1. öge 1.2
 1. öge 2
 1. öge 1
  1. öge 1.1
  2. öge 1.2
 2. öge 2

Roma Numaralarıyla

 I. öge 1
  i. öge 1.1
  i. öge 1.2
 I. öge 2
 1. öge 1
  1. öge 1.1
  2. öge 1.2
 2. öge 2

Harfler ile

 A. öge A
  a. öge A. a)
  a. öge A. b)
 A. öge B
 1. öge A
  1. öge A. a)
  2. öge A. b)
 2. öge B

Açıklama/Anlam Listeleri

 terim:: anlam
 nesne:: Açıklama 1
 :: Açıklama 2
 İşlem Ögeleri::
 :: Birinci öge
 :: İkinci öge
terim
anlam
nesne
Açıklama 1
Açıklama 2
İşlem Ögeleri
Birinci öge
İkinci öge

Yatay çizgiler

bkz: HelpOnRules

----
-----
------
-------
--------
---------
----------
Tablolar

bkz: HelpOnTables

Tablolar

||'''A'''||'''B'''||'''C'''||
||1   ||2   ||3   ||

A

B

C

1

2

3

Hücre genişliği

||en az genişlik ||<99%>en fazla genişlik ||

en az genişlik

en fazla genişlik

Birleşik Satır ve Sütünlar

||<|2> iki satırı kaplamış hücre || ikinci sütündaki hücre ||
||ikinci satır ve ikinci sütündaki hücre ||
||<-2> iki sütünü kaplamış hücre ||
||||boş hücreleri hizalama için kullanın ||

iki satırı kaplamış hücre

ikinci sütündaki hücre

ikinci satır ve ikinci sütündaki hücre

iki sütünü kaplamış hücre

boş hücreleri kaydırma için kullanın

Hücre içeriklerini hizalama

||<^|3> üst (birleşik) ||<:99%> merkez (birleşik) ||<v|3> alt (birleşik) ||
||<)> sağa ||
||<(> sola ||

üst (birleşik)

merkez (birleşik)

alt (birleşik)

sağa

sola

Renklendirilmiş hücreler

||<#0000FF> mavi ||<#00FF00> yeşil  ||<#FF0000> kızmızı ||
||<#00FFFF> açık mavi ||<#FF00FF> mor ||<#FFFF00> sarı ||

mavi

yeşil

kızmızı

açık mavi

mor

sarı

Tablolar için HTML-benzeri özellikler

||A ||<rowspan="2"> <|2> gibi ||
||<bgcolor="#00FF00"> <#00FF00> gibi ||
||<colspan="2"> <-2> gibi||

A

<|2> gibi

<#00FF00> gibi

<-2> gibi

Makrolar ve Değişkenler

Makrolar

bkz: HelpOnMacros

Değişkenler

bkz: HelpOnVariables

Gülen suratlar ve Simgeler

bkz HelpOnSmileys

標記 顯示 標記 顯示 標記 顯示 標記 顯示
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Kaynak kodu

bkz: HelpOnParsers

Harfi harfine gösterim

{ { {
def hello():
  print "Merhaba dünya!"
} } }

/!\ "{ { {" ve "} } }".arasındaki boşlukları kaldırın

def hello():
  print "Merhaba dünya"

Söz dizim renklendirme

{ { {#!python
def hello():
  print "Merhaba dünya"
} } }

/!\ "{ { {" ve "} } }".arasındaki boşlukları kaldırın

  1 def hello():
  2   print "Merhaba dünya"